RASESPESIALEN I DRAMMEN 1. JUNI med UTSTILLING, RINGTRENING OG KÅRING

Klubben For Bolognese og Coton De Tulear inviterer til utstilling m/valpeskue

01. juni 2014 i Drammen Park.

 

Gruppe 9: Bolognese, Coton de tulear og Malteser: Frode Jevne, Norge

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer til rasespesial motsatt dag av NKK Drammen. Dette er en stor mulighet for å skaffe seg 2 CERT i løpet av en helg, samt CACIB på NKK utstillingen. For mer informasjon om NKK utstillingen, se www.nkk.no.

I tillegg til utstilling blir det mulighet for ringtrening med Anette en halv time før utstillingen starter. Og til alle dere som har hunder som er klippet eller dere som ikke har noe lyst på utstilling,  nå har dere mulighet til å få en evaluering av hunden av 2 autoriserte dommere: Frode Jevne og Inger Ronander.  Vi har ikke så stor populasjon i våre raser og vi ønsker å vite mer om så mange som mulig. Klubben har bl.a. krav om kvalitetskrav fra utstilling før man evt.skal ha et valpekull eller bruke  en hanhund i avl.  Denne kritikken som blir gitt på kåring, vil telle som et utstillingsresultat.  Det er også viktig for oppdrettere å se hvordan resulatet av oppdrettet er. SÅ MØT OPP,  men husk å ta med stamtavle. Behøver ikke melde på på forhånd.

Påmelding-og betalingsfrister m/priser: Elektronisk, via www.nkk.no: 10.05.2014. Valp kr.150,- Eksteriør kr.350,- Elektronisk, utsatt frist: 15.05.2014. Valp kr.240,- Eksteriør kr.440,- Manuell: 02.05.2014. Valp kr.210,- Eksteriør kr.410,-

Manuell påmelding: Til bolcot@outlook.com . Betaling til konto nr: 1503.23.42342. Husk! Merk betaling med hundens registrerings nummer.

For mer informasjon: bolcot@outlook.com

Vi ønsker velkommen til en hyggelig dag i Drammen park!

bis

BIS 2013

Sist oppdatert 04/16/2014 av styret/webmaster

Varsel om årsmøte 2014

Untitled-1


Vi ønsker velkommen til årsmøte i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear/ NBMCK.

Møtet holdes  i Oslo 7.mai 2014 kl. 18.00

 Vi henviser også til § 3-3 i lovene:

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato .Dvs 2. april 2013.
Forslag sendes valgkommiteen v/ Inger Ronander 
bolcot@outlook.com

 - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dvs 2.april. Slike forslag sendes styret v/ leder Liv Anne Ugland  bolcot@outlook.com


Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles på årsmøtet.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke for årsmøtet.
Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes.

Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes . Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.
Vel møtt til årsmøtet i NBMCK / Klubben for Bolognese og Coton de Tulear klubb.

Styret 

Sist oppdatert 03/20/2014 av styret/webmaster

VELKOMMEN TIL MEDLEMSDAG 8. MARS

Norsk Bolognese, Malteser og Coton de Tulear klubb inviterer til aktivitetsdag
for våre medlemmer lørdag 8. mars.
Aktivitetsdagen blir avholdt i Oslo Hundeskoles oppvarmet hall i Oslo som vi har helt for oss selv.

Program:

10.00 Oppmøte

10.30-12.00 Ring- og sosial trening med Anette Waaler.

12.00-13.00 Lunsj og sosialt samvær

13.00-13.45 Rasene våres med dommer Frode Jevne.

13.45-15.00 Pelspleie med Laila Westeng. Hvordan ta best vare på hundens hud og pels?

 

Pris inkl lunsj:

100kr pr pers

200kr pr familie

 

Påmelding til anette.waaler@outlook.com innen 1. mars. Betaling skjer til konto 1503.23.42342. Husk å merke betalingen med navn og antall deltakere.

Oslo Hundeskoles lokaler har adressen Hans Nielsen Hauges gate 50, 0481 Oslo. Rett ved Sinsenkrysset.

For dere som eventuelt kommer langveis fra er Anker Appartments Grünerløkka nærmeste overnattings alternativ. Sinsen T-bane stasjon finnes i umiddelbar nærhet dersom man ønsker å bo i sentrum.

Styret i klubben ønsker alle velkommen til en hyggelig dag.

Sist oppdatert 01/08/2014 av styret/webmaster

NYE REGLER FOR MESTVINNENDE 2014

UTREGNING AV MESTVINNENDELISTE f.o.m. 2014

for de 10 beste Bolognese og Coton de Tulear på norske utstillinger.

Årets mestvinnende hund er den hunden som har mest poeng på 5 utstillinger i Norge, uavhengig av opprinnelsesland eller medlemskap.

KLubben for Bolognese og Coton de Tulear har ansvaret for våre 2 raser i Norge .

Det som gir poeng er plassering i beste hannhund tispeklasse, hhv  BHK og BTK.
De 10 beste hundene står på listen og vinneren blir premiert med egen rosett og diplom fra klubben.

BIR 1BHK/BTK=10 poeng
BIM 1BHK/BTK= 8 poeng
2/BHK/BTK=6 p.
3/BHK/BTK=4 p
4/BHK/BTK=2 p.
Disse poengsummene gjelder hvis  det er  5 deltagere eller mindre.
Hvis det er 6-11 deltagere er det 1 poeng ekstra,
12 -16 stk gir 2 ekstrapoeng,
17- 21 gir 3 p ekstra osv .
1 ekstrapoeng pr 5 hund
De 5 beste poengen til hver hund teller. Ved poenglikhet, avgjøres rekkefølgen av gjennomsnittspoeng for den enkelte hund.
BIS og Gruppeplasseringer teller ikke.

Enkelt medlemmer står fritt til å sette opp en egen premie/vandrepremie med egne statutter til klubbvinner eller lignende hvis de ønsker det.

Sist oppdatert 02/28/2014 av styret/webmaster

ØYENLYSINGSSTATISTIKK PÅ KLUBBENS RASER

Øyenlysningsresultater hentet fra Dogweb fra 1988 frem til i dag.

  Ant   øyelysninger Tilfeller av øyensykdom funnet PRA Katarakt PPM Distichiasis/
Ektopiske Cillier
Manglende tårekanal
Coton de Tulear 185  5   (2,7 %) 1 1 1 1
Bolognese 54  9  (16,6 %) 3 3 3
Malteser 7 (4 stk) *  2  (28,5 %) 1 1
 

 

 

* Av de 7 øyenlysningen på Malteser er 4 undersøkelser gjort på samme hund, som tilslutt fikk diagnosen Katarakt.

Informasjon om øyelysing

“Øyelysing” er populærbetegnelsen på en systematisk øyeundersøkelse med tanke på å kunne diagnostisere arvelige øyesykdommer. Undersøkelsen må gjøres av veterinærer som har gjennomgått tilleggsutdannelse og eksamen. På grunnlag av undersøkelsen skriver veterinæren ut en attest. Attesten registreres online i NKKs database og eier får en kopi. På attesten står det om hunden har tegn til en arvelig øyesykdom på tidspunktet for øyelysingen og hvilken sykdom det i så fall dreier seg om.

Hensikten med øyelysing er todelt. Ved systematisk å undersøke hunder som skal brukes i avl ønsker man å hindre at hunder som har alvorlige arvelige øyesykdommer blir brukt som avlshunder og derved fører anlegget for sykdommen videre til avkommet. Man ønsker også å identifisere hunder som har en arvelig øyesykdom for å kunne hjelpe disse hundene til et best mulig liv.

På generellt grunnlag anbefales at hunder uansett rase øyenlyses som ledd i kontrollprogram for arvelige øyenlidelser,  I flg avlsanbefalinger revidert juni 2013.
Les mer på  www.oftovet.com

Sist oppdatert 09/20/2013 av styret/webmaster

Utstillingsresultater

Vi ønsker å ha et mer helhetlig uttrykk på  klubbens hjemmeside og begynner med  utstilling.

For rasenes utstillingsresultater ønsker vi følgende:

Dato/sted og dommer,  antall påmeldte/utstilte voksne og valper
BIR og Bim hund samt certvinnere. Og bilde av BIR og BIM. Selvsagt vi vi gjerne ha BIG og BIS plasseringer for enkeltindivider, avlsgrupper og oppdrettergrupper.

Styret 09.09 2013

 

 

 

Sist oppdatert 09/09/2013 av styret/webmaster

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 18.februar 2014

Tilstede: Trine Whist, May Selnæs, Inger Ronander, Liv Anne Ugland, Anette Waaler,
Siri Bjørnsdatter Horn, Siri Jacobsen

Inger Ronander ble valgt til møte leder .
Inkallingen ble enstemmig godkjent.

May Selnes og Siri Bjørnsdatter Horn ble valgt til tellekorps.
Liv Anne Ugland ble valgt til referent.
Anette Waaler og Siri Jacobsen be valgt til å underskrive referat.

Tellekorpset godkjente 6 fullmakter, og kontrollerte at alle de tilstedeværende var stemmeberettigede.

Sak 1. Forslaget om at Malteser skal gå ut av NBMCK og starte egen klubb, ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer.

Referent  Liv Anne Ugland

Sist oppdatert 02/28/2014 av styret/webmaster